I-kullen födda 17 december 2017

I-kullen föddes 17 december 2017

Cardigarden´s Madam Mim

Skutegårdens Julius

6 tikar och 2 killar